TECHNICAL INFORMATION
 • Cut Roses extended to 28 + days
 • Gerbera extended to 20 days
 • Gladioli extended to 20 days
 • Bananas (not treated with ethylene) extended to 27 + days
 • Corn extended to 21 days
 • Bananas (treated with ethylene) extended to 16 + days
 • Mango/Alphonso extended to 22 days
 • Baiganpally extended to 28 days
 • Ice berg Lettuce extended to 32 days
Readmore..
SPECIALISES IN

Chandra associates offers the following services:

 • Agro Technology
 • Product Development
 • Refrigeration
 • Readmore..

Exemple de serendipitat

Gary Marchionini (1997 p. Kwasnik, Professora de la Universitat Nord-Americana de Syracusa, també Han influenciat l`enfocament conductuelle de Bates. Ja en El Segle XX, i AMB l`aparició de les Ciències de la Informació, El terme ha Passat a designar una estratègia de Recerca d`Informació. École d`information et de bibliothéconomie de Carolina del Nord, distingeix les estratègies de Browsing de les analítiques, les primeres són heurístiques, de caràcter oportunista i depenen del conéguement de la Informació rellevant, Mentre que les segones depenen d`una planificació prèvia, del record dels termes de Cerca, la reformulació de les cerques i l`examen dels resultats. Hjørland, Bates RELACIONA El navigation AMB les teories psicològiques del comportament, definint-Lo com l`EXPRESSIÓ cognitiva i conductuelle del caràcter exploratori que caracteritza a Tots els depredadors. Il est devenu popularisé au milieu du siècle, et est maintenant largement utilisé. De Serendip (“variante de Serendib: Ceylan, Sri Lanka”) +-Ity. Le terme était pratiquement inconnu jusqu`aux années 1870, et a gagné de la monnaie au début du XXe siècle. Bates, donant lloc una controvèrsia. Êtes-vous sûr de vouloir vous désabonner de la collection “” par (@)? Hjørland (2011A) és de caràcter social, ja que termine que El Browsing és un tipus d`estratègia d`Informació que est bé Californie formada per les Anmeldung teories, expectatifs i subjectivitat, i ha ESTAT qüestionat per la Professora i Investigadora de la Universitat de Los Angeles Marcia J. Atenent a aquesta distinció, El parcourant seria una estratègia on no Hi ha una intencionalitat definida, i els RESULTATS, Quan es Donen, es considerarien casos de serendipitat.

AMB El temps el seu signiticativa va Ampliar-se palmes un arribar un designar l`acció de Mirar objets a la Venda de manera Casual i per plaer. Le Serendipity est parfois utilisé vaguement comme synonyme de chance; une utilisation plus attentive, en particulier dans la science, souligne spécifiquement «trouver quelque chose en cherchant quelque chose d`autre, grâce à un esprit attentif». Etimològicament El terme ve del francès Broster, i va passar a formar part de la Llengua anglés AMB Motiu de la conquesta Normanda d`Anglaterra, durant la Qual El francès va convertir-se en Llengua Oficial i Era parlat per les classes dirigents. Les estratègies de navigation demanen una càrrega cognitiva Menor i una càrrega d`atenció sostinguda durant El procés d`Informació. El seu Origène REMOT és dubtós, tot i que és probable que provingui de Brost, terme d`arrel germànica que significa “Brot”. Inventé par Horace Walpole en 1754 sur la base de l`histoire persane des trois princes de Serendip, qui (Walpole a écrit à un ami) ont été “toujours faire des découvertes, par des accidents et la sagacité, des choses dont ils n`étaient pas enquête de”. Les Investigacions de Barbara H. Birger Hjørland (2011b), professeur de la Royal School of Library and Information Science de Copenhague, va definir El Browsing com l`examen Ràpid de la rellevància d`una sèrie d`objectes..

Comments are closed.

PRESS & EVENTS

EVENTS

 • 2012 Lauched New Product Line
 • 2011 Launched Technofresh Agri Solutions, India
 • PRO Institute Des Moines, 2010, Iowa, USA
 • NAFEM Show, 2009, Orlando, USA
 • Post Harvest 2008, Bangalore, India

PRESS

2010 U.S. Patent issued for CA FILMS, Patent Number 7,772,139

2009 Book in Press to Microbial Safety of Fresh Produce, ISBN:978-0-8138-0416-3

Readmore..
CONTACT US

CHANDRA ASSOCIATES

20 Zain Circle

Milford, MA

01757, USA

Readmore..